Veteriner Hekimliği Hakkında

Tarım sektörleri arasında hayvancılık, katma değer yaratma imkânı en fazla olanıdır. Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.

Veteriner Hekimliği mesleği; hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, halk sağlığı ve gıda güvenliği gibi insanlığın bekasını ilgilendiren konularda çok önemli sorumlulukları taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde sağlık harcamalarının büyük bir kısmının koruyucu hekimliğe yönelik olduğu ve bunun öncelikli olarak insanın sağlıklı beslenmesi, sağlıklı yaşaması ve hastalanmaması hedef alınarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Sağlık sektörüne ülkemizde yapılan ciddi miktardaki yatırımların çok masraflı olduğu ve ülkemizin kaynaklarının büyük bir kısmının sağlık giderlerinde tüketildiği görülmektedir. Bunun yerine koruyucu hekimliğe daha az masrafla, sağlıklı beslenme ile sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmelidir. Böylece hem ülkemizin sağlık sektöründeki harcamaların azalmasına hem de sağlıklı nesillere kavuşulacaktır. Veteriner Hekimlik bu açıdan ülkemizde koruyucu hekimlik görevini üstlenmiş ciddi bir meslektir.