Komisyonlar


1. EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMA KOMİSYONU  

2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME /KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (EAEVE- VEDEK)

3. ATAMA KRİTERİ DEĞERLENDİRME, AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Doç.Dr. ENDER DİNÇER– Başkan

Doç.Dr. MELTEM KUMAŞ– Üye

Dr.Öğr.Üyesi KADRİ KULUALP– Üye

Dr.Öğr.Üyesi PELİN FATOŞ POLAT DİNÇER– Üye

4. SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU  

5. YATAY GEÇİŞ – DİKEY GEÇİŞ –AF- İNTİBAK – MUAFİYET VE STAJ KOMİSYONU 

6. MEZUNİYET VE BURS KOMİSYONU 

7. BİLİMSEL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 

8. ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİSYONU (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ)

9. ARGE, STRATEJİ PLANLAMA VE STANDARTLAR KOMİSYONU  

10. İŞ SAĞLIĞI, BİYOGÜVENLİK  VE ATIK KOMİSYONU 

11. DIŞ PAYDAŞLAR KOMİSYONU  

12. LABORATUVARLAR KOORDİNASYONU KOMİSYONU

13. TAŞINIR KAYIT VE KONTROL, DEĞER TESPİT, SATIN ALMA, MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

14. BASIN YAYIN VEWEB SAYFASI KOMİSYONU

15. ENGELSİZ FAKÜLTE KOMİSYONU

16. DANIŞMA KURULU