Yönetim Kurulu


Prof.Dr. Zafer BULUTDekan – Başkan
Prof. Dr. Erkan KARADAŞ Profesör Üye
Prof.Dr. Mehmet Ali BALProfesör Üye
Prof.Dr. Zafer BULUTProfesör Üye
Doç.Dr. Kadri KULUALPDoçent Üye
Doç. Dr. Orhan YAVUZDoçent Üye
Dr.Öğr.Üyesi Gökçen GÜVENÇ BAYRAM Dr.Öğr.Üyesi
Ruhi KAPTAN Raportör

Haberler

Duyurular