Tarihçe

Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2809 sayılı Kanun’un ek 30 ve 158 inci maddeleri uyarınca, 14.06.2018 tarih ve 30451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. İzmir’de kurulan ilk Veteriner Fakültesidir. İlk defa 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 60 öğrenci alınarak İzmir ili Kiraz ilçesinde eğitime başlayacaktır.

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretiminin Tarihçesi

Dünya’da ilk veteriner okulu Claude Bourgelat tarafından 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde kurulmuştur. Türkiye’de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine ise 80 yıl sonra, 1842 yılında Godlewsky isimli prusyalı bir askeri veteriner hekim tarafından İstanbul’da süvari okullarına veteriner hekimliği dersleri koydurarak 12 öğrenci ile başlamıştır.

Dersler 1849’da Maçka’daki Harp Okulu’nda, 1853’te Taşkışla’da, 1873’te Galatasaray’daki Askeri Tıp Okulu’nda verildi. Öğretim süresi 1848-1849 döneminden başlayarak dört yıla çıkarılmıştır.

1853 yılında Avrupa veteriner fakültelerindeki ders programları uygulanmaya başlamıştır.

1881 yılında askeri okullara ilk sivil öğrenciler alınmıştır.

1886’da ilk Baytar Rüştiyesi teşkil edildi. 1886 yılında ünlü hikâyeci Ömer Seyfettin’ in de mezun olduğu ilk Baytar Rüştiyesi açılmıştır. Bu Rüştiye’yi bitiren öğrenciler Çengelköy’deki askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı.

1889 yılında, henüz inşaatı tamamlanmamış olan ve müdürlüğünü veteriner hekimi Mehmet Ali Bey’in yaptığı Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Ali’sine 25 baytar öğrencisi alınmış ve böylece Mülkiye Baytar Mektebi kurulmuştur. Ancak öğrenciler hazırlık sınıfını Ahırkapı’da bulunan Tıbbiye-i Mülkiye mektebinde okumuşlardır. 1891 yılında bu öğrencilerden 19’u yeniden Mülkiye Baytar Mektebine dönmüşler ve 1893 yılında mezun olmuşlardır. Bu arada, 1892 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Ali’sinin binası tamamlanarak resmen öğretime açılmıştır. İlk mezunlarını 1893’te verdi.

Bu mektebin ilk mezunları arasında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bulunmaktadır.

1894 yılında, Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Ali’sinden yer darlığı nedeniyle ayrılan Mülkiye Baytar Mektebi Cindi Meydanındaki kiralık bir binada öğretime devam etmiştir. Bu okulun öğrencileri arasında ünlü şair ve düşünür Ziya Gökalp de yer almaktaydı. Ancak Ziya Gökalp siyasi nedenlerden dolayı mezun olamadan okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Baytar Mektebi 1905’te Haydarpaşa semtinde yeni inşa edilen Tıp Mektebi binasının bir kanadına nakledilmiştir.

1909 yılında bir gurup veteriner hekimi Avrupa’ya ihtisas yapmak üzere gönderilmişlerdir. Bu veteriner hekimleri daha sonraları Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde hocalık yapan Fazlı Faik Yegül, Hilmi Dilgimen, Samuel Aysoy ve Salih Zeki Berker’dir.

1910 yılında askeri okullar birleştirilerek Selimiye’ de Askeri Baytar Mektebi kurulmuştur.

1920 yılında Mülkiye Baytar Mektebi ve Askeri Baytar Mektebi birleştirilerek Baytar Mekteb-i Ali’si kurulmuştur.

1928 yılında Baytar Mekteb-i Ali’si İktisat Vekâletinden Maarif Vekâletine devredilmiş ve Yüksek Baytar Mektebi adını almıştır.

1933’de istanbul’daki Yüksek Baytar Mektebi, “Baytar Fakültesi” adı altında Ankara’ya taşınmış ve öğretim modern tesislerle daha iyi bir şekilde yapılmaya başlanmıştır.

1934 yılında bilimsel terimlerde Arapçadan Latinceye geçilmiştir.

1937 Haziranında “Baytar” deyimi yerine “Veteriner Hekim” deyimi kabul edilmiş ve Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi olmuştur.

1939 yılında Veteriner Fakültesinde öğretim süresi beş yıla çıkarılmıştır.

1948 yılında Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine katılmıştır.

Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Bingöl, Balıkesir, Adana, Siirt, Aksaray, Muğla, Kastamonu, İzmir ve Yozgat illerinde ve Kıbrıs’ta ve Kırgızistan’da Veteriner Fakülteleri kurulmuştur.