Klinik Öncesi Bilimler


FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Feray ALTAN

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Erkan KARADAŞ (Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı)

Doç.Dr.Orhan YAVUZ

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZAVCI

VİROLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ender DİNÇER

Arş. Gör. Mehmet Berat NAYİR

a


Haberler