Veteriner Fakültesi

Fakülteden Mezun Olanların Hangi Unvanı Alacağı

Fakülteden mezun olacaklar Veteriner Hekim unvanını alacaktır.

Programın süresi

            Programın süresi 5 yıl (10 yarı) dır.

Programın Dili

            Programda Türkçe Eğitim yapılacaktır.

Fakülteden Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Fakülteden mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında yer alan tüm ders, ödev, staj ve uygulamalarını başarı ile tamamlamaları, 300 AKTS kredisini sağlamış olmaları ve en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasını sağlamış olmaları gerekmektedir.

Fiziki Alt Yapı

Fakülteye kayıtlanacak öğrenciler eğitimlerini İzmir’in Kiraz İlçesinde alacaklardır. Kiraz ilçesi, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerin de yer aldığı Küçük Menderes havzası içinde bulunmakta olup, İzmir’e 156 km uzaklıkta ve yaklaşık 2 saatlik mesafededir. Yörenin en büyük geçim kaynağı hayvancılıktır.

Kiraz Belediyesi tarafından Üniversitemize tahsis edilen çok amaçlı hizmet binası, 160 metrekare salon, cep sinema salonu, 670 metrekarelik çok amaçlı salon, sığınak, çok sayıda çalışma odası, 8 iş yeri olmak üzere toplam 4.043,80 metrekare alana sahiptir. Ayrıca 2.000 metrekare park alanı bulunmaktadır. En kısa süre içerisinde hayvan hastanesi ve çiftlik kurulacaktır.

Yöre Hakkında

En büyük geçim kaynağı hayvancılık olan Kiraz ilçesi, Küçük Menderes havzası içinde bulunmakta olup, İzmir’e uzaklığı 156 km’dir. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı verilerine göre; İzmir il ve ilçelerinde,  762.668 sığır, 7.148 büyükbaş hayvan (at, eşek, katır, deve),  937.905 küçükbaş hayvan, 21.997.702  kanatlı hayvan;  fakültenin içinde bulunduğu Küçük Menderes havzasında, 571.328 sığır, 2.788 büyükbaş hayvan (at, eşek, katır, deve), 309.120 küçükbaş hayvan, 7.295.770  kanatlı hayvan; Kiraz İlçesinde ise, 99.893 sığır, 169 büyükbaş hayvan (at, eşek, katır, deve), 33.050 küçükbaş hayvan, 4.187 Arı Kovanı ve 134.258  kanatlı hayvan bulunmaktadır.

2018 yılında İzmir il ve ilçelerinde 2.434.949 ton süt, 43.096 ton kırmızı et, 426.984 ton kanatlı hayvan eti, 866 ton yapağı, 88 ton keçi kılı, 2.776 ton bal, 136 ton balmumu, 202.825 adet damızlık yumurta üretimi ve 1.807.000 adet yumurta üretimi yapılmıştır. Toplam süt üretimin yaklaşık olarak 2.005.409 tonu, yapağı üretiminin 276 tonu, keçi kılı üretiminin 22,1 tonu, bal üretiminin 648 tonu, balmumu üretiminin 21 tonu, yumurta üretiminin 120.714 adedi, damızlık yumurta üretiminin 126.543 adedi ve kırmızı et üretiminin yaklaşık 7.291 tonu fakültenin kurulu olduğu Kiraz ilçesinin de içinde bulunduğu Küçük Menderes Havzasında üretilmiştir. Dolayısıyla, Fakültemiz, İzmir’in ilk Veteriner Fakültesi olarak yöreye ve yöre halkına büyük hizmetler sunacaktır.