Projeler


Küçük Menderes Havzasındaki Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının ve Buzağı İshallerinin Prevalansının ve Tedavi Olanaklarının Belirlenmesi

İzmir İlinde Bulunan Kedi ve Köpeklerde SARS-Cov-2 İnsidansının Araştırılması ve Multipleks Real Time RT-PCR Tanı Kiti Geliştirilmesi

İzmir İl’inde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında SARS CoV-2’nin Varlığının Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri

Kiraz ve Çevresindeki Yeni Doğan Buzağı İshallerine ve Buna Bağlı Olarak Gelişen Ölümlere Karşı Gebe Hayvanların Aşılanması


Haberler

Duyurular