Akademik Personel


HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

Doç. Dr. Meltem KUMAŞ

(Temel Bilimler Bölüm Başkanı)

FİZYOLOJİ ANA BİLİM DALI

Arş. Gör. Zeynep Tuğçe SERTKAYA

BİYOKİMYA ANA BİLİM DALI

Öğr. Gör. Dr. Zeynep SEMEN

Arş. Gör. Dilek CANLAR

VİROLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ender DİNÇER (Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı)

GENETİK ANA BİLİM DALI

Araş. Gör. Sultan ASLAN

HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Öğr. Gör. Dr. Hülya GİRGİN

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Fatoş POLAT DİNÇER

(Klinik Bilimler Bölüm Başkanı)

CERRAHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Kadri KULUALP