Akademik Personel


HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Meltem KUMAŞ

VİROLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ender DİNÇER

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Fatoş POLAT DİNÇER

CERRAHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Kadri KULUALP (Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan V.)