Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 24-06-2021

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.06.2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup mazeretleri nedeniyle süresinde dönem/ders kaydı yapamayan öğrencilere verilecek dönem/ders kaydı hakkı ile öğrenime ara verme izni için yapılacak başvurulara ilişkin süreler getirilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu Yönetmeliğin 32’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen haller dışında diğer hallerde öğrenime ara verme izni Yönetmelikte belirtilen süre ile sınırlandırılmıştır.