FAKÜLTEMİZ İLE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HEYETLERİ “HAYVAN GÜBRESİ YÖNETİMİ” PROJESİ İÇİN TOPLANDI

Yayınlanma Tarihi: 25-11-2019

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi arasında geçtiğimiz ay Hollanda’da yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Veteriner Fakültemizin de içinde bulunduğu çalışma gruplarına katkı vermek ve yapılacak projelerde aktif rol almak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsil eden heyet, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU ile Üniversite Genel Sekreterimiz Dr. Saip TİRYAKİOĞLU’nun da katıldıkları ve Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Orhan ÖZBEY ile Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Kadri KULUALP’ten oluşan çalışma grubuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsilen, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Karantina Daire Başkanı Bayram SERTKAYA, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Alt Yapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre GÜRÇAY, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Çevre ve Kaynak Koruma Daire Başkanı Ali Kılıç ÖZBEK, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Koordinatörü Kadriye KARABACAK ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Koordinatörü Halim KAVAK katıldılar. Toplantıda, ortaklaşa yapılması planlanan “Hayvan Gübresi Yönetimi” temalı projenin ana hatları belirlendi. İlk olarak Bakanlık yetkililerin proje önerisini Hollanda Tarım Bakanlığı ile görüşmesi ve IPARD Programı kapsamında desteklenmesi için çalışmalara başlanması karara bağlandı. Hollanda’da yapılacak görüşmelere Üniversitemiz adına Dekanımız Prof. Dr. Orhan ÖZBEY’in katılması uygun görüldü. Bu kapsamda Üniversitemizin, projenin hazırlanması ve Wageningen Üniversitesi ile yürütülmesinde bilimsel işbirliği yapılması, projenin İzmir İli genelinde ve Küçük Menderes Havzası özelinde yürütülmesi, çiftçilerin eğitimi ve bilgilendirilmesi, proje çıktılarının bilimsel olarak değerlendirilmesi ve projenin bölge yetiştiriciliğine ve ekonomiye katkılarının değerlendirilmesi aşamalarında aktif görevler üstlenmesi kararlaştırıldı.