DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Yayınlanma Tarihi: 25-04-2020

Bilindiği üzere, Dünya Veteriner Hekimler Günü; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde; tüm dünyada her sene Nisan ayının son Cumartesi günü büyük bir coşkuyla ve gururla kutlanmaktadır. Her yıl bir konu başlığına atfedilen Dünya Veteriner Hekimler Gününün bu yılki teması “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Çevreyi Korumak” olarak belirlenmiştir. Tüm dünyayı adeta çaresiz bırakan koronavirüs salgını bir kez daha, ne insan ne toplum ne de çevre sağlığının Veteriner Hekimler olmadan hiçbir anlam ifade etmediğini gözler önüne sermiştir. Ülkemizde Covid-19 alanında uzman, global anlamda yetkin ve yapmış oldukları projeler ve çalışmalarla bu salgınların kontrol altına alınması konusunda yeterli donanıma sahip bilim insanlarının bulunduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Nitekim geçtiğimiz günlerde Covid-19’un hem izolasyonunu hem de genetik haritasını ortaya koyan bilim insanları Veteriner Hekimdir. Bu kritik salgın sürecinde, memleketin her köşesinde sahada, laboratuvarda, kliniklerde ve kurumlarda mesleklerini büyük bir fedakârlıkla icra eden; olağanüstü koşullar altında olmamıza rağmen hizmetini kesintisiz bir şekilde sürdüren Veteriner Hekimlerimizin en büyük beklentisi hak ettikleri teveccühü görmektir. Dünyada tek sağlık konsepti çatısı altında yeri ve anlamı tartışmaya kapalı olan Veteriner Hekimlerin, ülkemizde de aynı değeri görmesi, bunun yasal anlamda vücut bulması ve karar mekanizmalarında öncü rol oynaması tek temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler gününü tebrik ediyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Orhan ÖZBEY

DEKAN