2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET VE MAZERET SINAVI DUYURUSU

Yayınlanma Tarihi: 13-10-2020

Fakültemiz öğrencilerinin Yabancı Dil muafiyet sınavları 30 Ekim 2020 Cuma günü; sınava katılamayan öğrenciler için ise mazeret  sınavı ise 6 Kasım 2020 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ BİRİM TARAFINDAN YAPILAN DUYURU METNİ

Sınavlar, 00.01-23.59 saatleri arasında, “online.deu.edu.tr” adresinde, “Sakai sistemi üzerinde”, “Kısa Sınav ve Testler” aracında, Uzaktan Sınav (Online) yöntemiyle uygulanacaktır. Bu dersten muaf olmak için sınavdan alınması gereken en düşük not elli beş (55) tir.
Sınav hazırlanış ve uygulanış süreci:
1. Belirtilen tarihte yapılacak sınav için sorular, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanları tarafından hazırlanacaktır.
2. Sınav sorularını, sisteme, sınav tarihinden önce, yine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından görevlendirilecek olan Öğretim Elemanı yükleyecektir.
3. Sınav sonuçları, ilgili fakülte/yüksekokula Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gönderilecektir.
4. YDİ Muafiyet Sınavına teknik nedenlerle giremeyen öğrenciler, bu sorunu ekran görüntüsü vb. yöntemlerle fakülte/yüksekokulunuza resmi kanallardan bildirdiği takdirde, 02.11.2020-
06.11.2020 tarihleri arasında yapılacak olan YDİ Muafiyet Mazeret Sınavına girebileceklerdir.